2.- 6. august 2020: Borge hotell på Husøy ved Tønsberg Tekstutviklingskurs ved fjorden

Kursets innhold:

På dette kurset vil du lære om skriveteknikk, komposisjon, ulike dramaturgiske modeller, skriveprosessen, og det praktiske knyttet til det å få teksten sin ut til leserne, enten det er gjennom forlag, eller på annet vis. Kurset egner seg for både deg som skriver skjønnlitterært, og for faglitterære skribenter. Det passer for deg som er i gang med et skriveprosjekt, og som trenger drahjelp til å komme videre.

Alle deltakere som ønsker det, får også individuell veiledning på sitt skriveprosjekt, og tilgang til et lukket nettforum der det blir lagt ut fagstoff som kan være til nytte i skriveprosessen, og der du kan holde kontakt med de andre deltakerne i skrivefellesskap når kurset er slutt. Du vil få tips og veiledning om hvordan arbeidet med tilbakemeldinger kan fortsette i mindre grupper når kurset er slutt, enten via nettforumet, eller med virkelige skrivegruppemøter.

 
Praktisk informasjon

Det blir undervisning i to bolker hver dag, en på to timer om formiddagen og en på halvannen time om ettermiddagen. Du bor på enkeltrom. Kurset har fullpensjon.

Du lese med om Borge hotell her

Maks antall deltakere: 12
Pris pr deltaker: 10 500,-
Påmelding: Anna Opheim, anna.opheim@outlook.com