I forbindelse med boka Blodet i årene. Amalie Skram og hennes tid (Spartacus 2018) laget jeg i samarbeid med interaksjonsdesigner Mats Blakstad en digital tidslinje: Tidsånd.no. Den er fremdeles under arbeid (og er for eksempel ikke ferdig korrekturlest), men viser seg å bli mye brukt, både i Norge og utenlands. Særlig ser norsklærere ut til å benytte den. Den er helt gratis, inneholder rundt 7000 hendelser og mange bilder, og kan utforskes på mange ulike måter. Det er bare å kjøre på for den som ønsker å finne ut hva som skjer samtidig.