Digitalt livsfortellingskurs 15.-22. april

Dette kurset er digitalt. Det foregår på Zoom, og via et lukket nettforum. Det går over en uke i april, fra torsdag til torsdag, og passer for deg som jobber med (eller har planer om) et biografisk eller selvbiografisk skriveprosjekt. Det er fint å få drahjelp til å utforske, forstå og finne hode og hale til egne livserfaringer i denne rare tiden vi lever i. Kurset er tilpasset covid 19-pandemien og de store påkjenningene som mange har levd under det siste året.

Du bor hjemme hos deg selv, så du trenger ikke være redd for å smitte eller bli smittet, samtidig som du får kontakt med de andre på kurset og anledning til å bli kjent med dem på en måte som gjør at det blir mulig å holde kontakt også etter kurset. Du vil få oppgaver, veiledning, undervisning, råd og tips via skjermen – men det blir også lagt stor vekt på utforskning av den virkelige, analoge verden med alle sanser; du vil bli sendt på oppdagelsesreise i eget hjem og i næromgivelsene, og lærer hvordan det du erfarer, tenker og husker kan bli til tekst.

Det blir gjort opptak av all undervisning, slik at du kan holde tritt selv om det skulle vise seg at noe skjer som gjør at det blir vanskelig å følge med på hele eller deler av kurset i sanntid.

Livsfortellingens forandringskraft

Å finne form til sin egen livsfortelling kan ha stor forandringskraft. Kurset egner seg derfor spesielt godt for deg som opplever at du er kommet til en korsvei livet, enten på grunn av pandemien eller av andre årsaker, og vil bruke skrivingen og andre teknikker for å utforske ditt eget mulighetsrom: de mentale, praktiske og følelsesmessige rammene du lever livet ditt innenfor. Fremtiden din vil være avhengig av om ditt mulighetsrom utvider seg, eller om det lukker seg. Derfor egner kurset seg spesielt for deg som er nysgjerrig på det i din egen livserfaring og -potensial som av ulike årsaker så langt er blitt liggende i skyggen i ditt eget liv. På kurset vil du få presentert en kombinasjon av igangsettende øvelser, forelesninger, tekster, filmer og bilder som har å gjøre med temaet livsfortellinger. På engelsk kalles livsfortellinger Life Writing, på norsk har det de siste årene har fått betegnelsen virkelighetslitteratur. Dette er tekster med stor tiltrekningskraft og stor utbredelse, både blant amatører og innenfor samtidslitteraturen.

Livsfortellinger skrives både i skjønnlitterære og faglitterære sjangre, — og ofte i grenselandet mellom dem.

Konsulenthjelp og undervisning

Du kan velge om du ønsker individuell veiledning i løpet av kurset, eller om du vil være med uten veiledning. Dersom du ønsker veiledning, kan det være på et konkret skriveprosjekt som du enten er i gang med, eller ønsker å komme i gang med (både skjønnlitterære og faglitterære – livsfortellinger fortelles i alle sjangre). Men det kan også rett og slett være ditt eget, virkelige liv som er temaet, uten at du har noe konkret skriveprosjekt som mål.

Uansett om du ønsker individuell veiledning eller ei, vil du på kurset få råd, refleksjon og tilbakemelding, enten det gjelder fortellingen om ditt eget liv, din egen slekts fortelling, eller biografien til et menneske du er nysgjerrig på. Du vil lære om research, skriveteknikk og komposisjon, og om de etiske problemstillingene som dukker opp når det er virkelige mennesker og hendelser man skriver om. For hvordan fanger man i grunnen et liv i skrift? Og hvilke konsekvenser får det når man gjør det?

Livets mønstre

Noe av det vi vil utforske er hvordan våre livsfortellinger, altså de fortellingene vi forteller om oss selv og hverandre, er fulle av mønstre, og hvordan disse mønstrene styrer oss på godt og vondt. Det vil bli lagt spesiell vekt på det å finne sine røtter, og å forstå hva vi bærer med oss fra våre forfedre, slik at vi bedre kan sortere det vil ha med oss videre fra det vi vil legge bak oss. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe deg til å aktivere det du vet og kan, som du ikke er klar over. Kanskje det er dette som kalles inspirasjon.

Kursets timeplan

Dagene kommer til å være inndelt i tid for stillhet, skriving, tur, undervisning på skjerm, dialog i mindre grupper på skjermen, fellesskap og hvile.

Forelesningene mine handler om ulike modeller, refleksjoner og teorier om kreativitet og identitet, og om de kreftene som styrer våre liv. Jeg bruker eksempler fra livene og tekstene/kunstverkene til forfattere og kunstnere som har funnet sine helt egne uttrykk for sine livsfortellinger. Og jeg kommer til å legge spesiell vekt på hvordan kriser og kreativitet ofte henger nøye sammen i en livsfortelling

Praktisk:

Pris: 5000,- med veiledning.  4000,- uten veiledning.

Alle på kurset er underlagt taushetsplikt.
En It-assistent vil være tilgjengelig daglig dersom det oppstår tekniske problemer.
Du bor hjemme hos deg selv, og trenger tilgang til Internett, og en fungerende Mac, Ipad eller Pc.

Du vil også få tilsendt en hilsen i posten før kursstart. I den vil du finne en startpakke som får deg i gang med de av oppgavene på kurset som er helt analoge, helt virkelige – og som kan erfares med alle sanser.