«We all have stories. Or perhaps, because we are, as humans, already an assemblage of stories.

And the gulf that exists between us as people is that when we look at each other we might see faces, skin color, gender, race, or attitudes, but we don’t see, we can’t see, the stories.

And once we hear each other’s stories we realize that the things we see as dividing us are, all too often, illusions, falsehoods: that the walls between us are in truth no thicker than scenery.»

Fra: Gaiman, N. (2015). Introduction. Fra C. Burns (red.), The Moth: This is a true story. London: Seprent’s Tail.

Om meg:

Jeg er skjønn- og faglitterær forfatter; jeg har skrevet fem romaner, en diktsamling, fire barnebøker og tre fagbøker og en biografi. 

Jeg har lang erfaring som tidsskrifts- og forlagsredaktør (tidsskriftet Vinduet, og Aschehoug forlag.)

Jeg var med å starte og har vært faglig leder for Aschehoug forfatterskole.

Jeg er utdannet litteraturviter fra Universitetet i Bergen, og er ansatt som førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Mine undervisningsområder på universitetet er biografiske tekster, norskdidaktikk, debatt og retorikk, akademisk skriving og formidling og forleggeri.

I rollen som førsteamanuensis forsker på jeg det retoriske og kreative aspektet av skriveprosessen i akademisk skriving, og på skapende prosesser generelt.

Jeg har også bakgrunn fra psykodrama og kroppsterapi.  

Til deg som trenger konsulenthjelp:

Jeg har dessverre ikke kapasitet til å drive privat konsulentvirksomhet utenom klosterkursene. Men på begge kursene i  klosteret tilbyr jeg konsulenthjelp i form av en veiledningssamtale der jeg har satt meg inn i prosjektet ditt, og lest utdrag fra det.

Jeg skriver dessverre ikke konsulentuttalelser.

Å komme videre i skrivingen handler ofte om å finne et skrivefellesskap der man kan lese og bli lest, gi og få tilbakemeldinger. Jeg gjør derfor  mitt beste for å legge til rette slik at de som deltar på kursene mine skal finne noen som de kan passe sammen med i et slikt fellesskap. Det fins mange skrivegrupper rundt om i landet som har startet på et av kursene jeg har holdt.

Til deg som har lest Skriveboka:

Jeg får ofte henvendelser fra lesere som har lest Skriveboka, og særlig fra lesere som er spesielt opptatt av den delen av boka som handler om å skrive for å utforske seg selv. Dersom du er en av dem, kan kurset Livsfortellinger passe for deg.

Dersom du etter å ha lest boka (eller på annet vis) er i gang med et skjønnlitterært eller faglitterært skriveprosjekt og først og fremst trenger å lære mer om tekstutvikling og skriveteknikk, eller allerede har vært på kurs med meg og vil ha mer av det tekniske, er kurset Tekstutvikling kanskje riktigere for deg.

På begge kurs får du en individuell veiledningssamtale.

Dersom vil vil ha kontakt:

Send en epost til merete.m.andersen@usn.no

Forfatterportrett: Jorunn Solli