Oppgave (dramaturgi): Avklar utgangssituasjonen, og om protagonisten skal følge flat eller bratt bue gjennom fortellingen

Gå gjennom følgende sjekkliste og bestem deg for hva som vil passe best for den første delen av i fortellingen din:

Hvordan settes handlingen i gang? Har protagonisten din det for eksempel ganske bra ved starten av fortellingen? I så fall vil vedkommende antakelig følge en av disse buene:

  1. En flat bue der protagonisten blir nødt til å forlate tryggheten og balansen i utgangssituasjonen og kjempe for å gjenopprette den når den blir truet.
  2. En brattere bue preget av desillusjon, der protagonisten må begi seg vekk fra utgangsposisjonens balanse for å bevege seg i retning av det som dessverre viser seg å være et mye mørkere sted.
  3. En virkelig bratt bue der protagonisten må forlate utgangssituasjonens balanse og blir kastet inn på et svært mørkt sted på en dramatisk måte som kaster om på alt.

Dersom du finner ut at protagonistens din i utgangssituasjonen i fortellingens første del befinner seg på et ikke-fullt-så-bra sted, der vedkommende blir holdt tilbake av forestillinger (egne eller andres) som ikke stemmer med virkeligheten: I så fall kan du vurdere disse alternativene mht dramaturgisk bue for protagonisten:

  1. En bue som består av at protagonisten avslører misforståelsen/skurret/løgnen som skaper ugreie i utgangssituasjonen, og begynner å strekke seg mot en forestilling som stemmer bedre med virkeligheten, men som det krever sin mann/kvinne å takle.
  2. En desillusjonsbue som består av at protagonisten aldri avslører misforståelsen/skurret/løgnen, men tvert imot synker dypere ned i trøbbelet, og dermed befinner seg i en totalt umulig situasjon på slutten av fortellingen.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *