Oppgave (få fortellingen i gang): De skrevne og uskrevne reglene som skaper trøbbel i protagonistens verden

Se for deg protagonisten i en fortelling du jobber med. Reflekter over disse spørsmålene:

  1.  Hvilke indre og ytre betingelser lever protagonisten din under?
  2. Hva er de skrevne og uskrevne reglene for protagonistens liv, og hvordan hjelper eller hindrer disse vedkommende i å nå sitt mål? Fins det noe som skurrer eller ulmer her et sted, — eller noe som du kan få til å skurre eller ulme, hvis du skrur til litt i starten?
  3. Har du plassert vedkommende i en scene som tydelig viser hvilke omgivelser/betingelser vedkommende lever under?
  4. Fins det en løgn eller misforståelse i protagonistens omgivelser eller indre verden som vedrører noe grunnleggende i livet til vedkommende? Noe som hen i utgangspunktet fullt og fast tror på, men som nå har begynt å skurre eller ulme?  Hvordan skal du i så fall få vist hva denne løgnen eller misforståelsen dreier seg om? Hvordan kommer ulmingen eller skurret til uttrykk? Hvilke scener kan du skrive frem som viser det?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *