Oppgave (få fortellingen i gang): Finn en scene som viser protagonistens situasjon

Tenk på protagonisten i en fortelling du jobber med. Se vedkommende tydelig for deg, plassert i en scene som tydelig viser hvilke omgivelser vedkommende lever i.

Reflekter over disse spørsmålene:

  1. Fins det en løgn eller misforståelse i protagonistens omgivelser eller indre verden som vedrører noe grunnleggende i livet til protagonisten, noe som hen i utgangspunktet fullt og fast tror på, men som nå har begynt å ulme?
  2. Hvordan du i så fall få vist hva løgnen eller misforståelsen dreier seg om, og hvordan ulmingen kommer til uttrykk? Hvilke scener kan du skrive frem?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *