Oppgave (refleksjon): Bli kjent med din egen skrivestemme

Se deg rundt i rommet eller på stedet der du befinner deg akkurat nå. Skriv ned det du ser og sanser på annet vis. Finn så presise ord du kan: For lyset, atmosfæren, tingene, menneskene. Lydene. Romfølelsen.

Når du har samlet så mye språk for det du ser og sanser at det begynner å bli en tekst av det:

Les gjennom teksten. Legg merke til hvilke deler av virkelighetsstoffet du har valgt ut for å vise alt dette, og hva slags type ord du bruker for å beskrive det du har valgt ut.  Du kan selvsagt aldri skrive alt, men du kan legge merke til hva som er kjennetegnene på din måte å velge ut på (seleksjonen) og din måte å sette ordene sammen på (kombinasjonsmåten). Slik lærer du noe om din egen skrivestemme.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *