Oppgave (setting): Omgivelsenes metaforiske karakter

Reflekter rundt det følgende og skriv et notat til deg selv: Hvordan kan protagonistens omgivelser ungere som metafor for strevet med å få klarhet i det som foregår i vedkommendes indre verden i denne fortellingen?

For eksempel: Protagonisten lever i nærheten av en søppelfylling hvor det har begynt å foregå mystiske ting om natten. Ingen ser ut til å være interessert i, eller i stand til å fortelle hva som skjer. Eller: Protagonisten har etter mye strev sluttet å røyke, men er forelsket i en person som er storrøyker.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *