Oppgave (skape karakterer): Avklar den viktige forskjellen på det protagonisten ønsker seg, og det hen vil ha

Finn frem en fortelling du er godt i gang med. Avklar hvem av personene som er din protagonist (den personen som gjennomgår den største forandringen i fortellingen), og hva vedkommende trekkes mot (protagonistens mål). Si til deg selv: Det er ikke sikkert det hen trekkes mot, er det hen trenger. Det kan hende det er noe som må ofres her.

Tenk så gjennom følgende:

  1. Med dette utgangspunktet: Hva er den mest sannsynlige utviklingen for protagonisten? Kommer for eksempel vedkommende til å bli konfrontert med det hen trenger (og som altså ikke nødvendigvis er det samme som det hen vil ha?) Kommer vedkommende til å forstå forskjellen på det hen trenger og det hen vil ha? Forstår du forskjellen? (Og: Er det noen forskjell på de to tingene?)
  2. Dersom du er enig med deg selv om at det er en forskjell: Kommer protagonisten til å nå målet sitt (altså få det hen trekkes mot?) Eller kommer hen til å bli nødt til å ofre det hen trekkes mot for å få det hen trenger?
  3. Tenk gjennom hvordan (eller hvorvidt) du vil trekke noe av dette inn i avslutningen av fortellingen. Vil du ha en lykkelig utgang? Hva vil i grunnen en lykkelig utgang innebære, når alt dette er tatt i betraktning?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *