Oppgave (skape karakterer): Avklar protagonistens mål, midler og utfordringer

Ta for del starten på fortellingen og spør deg selv:

 1. På hvilken måte vil du her i starten vise at protagonistens problemer på det indre plan er i ferd med å skape trøbbel på det ytre plan?
 2. På hvilken måte har du tenkt å vise hva protagonisten din trenger, og hva hen lengter mot?
 3. Pønsk ut minst tre måter som misforståelsen kan forsterkes eller nyanseres på i starten av fortellingen.
 4. På hvilken måte kan du i starten av fortellingen vise at protagonisten din bærer på en latent mulighet for å forandre seg til det mer innsiktsfulle?
 5. På hvilken måte kan du la protagonisten din få små hint av at misforståelsen hen lever med, ikke er så bra, og at det faktisk fins en mer adekvat livsoppfatning et sted der ute?
 6. Hvor lenge har du tenkt å la protagonisten din motsette seg den nødvendige forandringen? I hele første del av fortellingen, frem til det første vendepunktet? Eller kun i en kortere periode?
 7. På hvilken måte ser du for deg at det som skjer i starten av fortellingen rokker ved protagonistens likevekt I utgangssituasjonen, — på bitte små, eller rystende store måter?
 8. Hvordan tror du protagonisten vil håndtere det ugreie som skjer i starten av fortellingen, og som rokker ved utgangssituasjonen: Ved å forsøke å få situasjonen tilbake til slik det var? Eller kanskje heller prøve å finne en ny og bedre utgangssituasjon?
 9. På hvilken måte har du tenkt å la protagonisten vise forvirring eller frustrasjon i forhold til at den gamle måten å håndtere verden på, ikke lenger funker særlig bra?
 10. Hva er de første skrittene du vil la protagonisten ta for å utvikle det som skal til for å komme videre fra de måtene å håndtere virkeligheten på, som misforståelsen/skurret har skapt?
 11. På hvilken måte har du tenkt å vise at det protagonisten din trekkes mot, på samme tid hindrer hen fra å nå det hen trenger?
 12. Hva ser du for deg kommer til å bli resultatet dersom protagonisten din fortsetter på samme måte som du fremstiller det i starten av fortellingen?
 13. Har du en måte du kan la protagonisten din få et lite glimt av hva verden ville ha sett ut dersom hen ikke hadde vært så nedsunket i misforståelsen/skurret?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *