Oppgave (skape karakterer): Oppsummer protagonistens egenskaper

Tenk gjennom hva som er det personlighetstrekket, egenskapen eller talentet som best oppsummerer protagonisten din, og gjør notater om følgende spørsmål:

 

  1. På hvilken måte kan du la dette spille seg ut på best mulig måte i fortellingen?
  2. Hva tror du leseren din vil finne mest sympatisk eller interessant i protagonisten din?
  3. På hvilken måte kan du vise dette i åpningsscenen i fortellingen?
  4. Hva ønsker protagonisten din seg mest av alt?
  5. På hvilken måte kan du vise dette i starten av fortellingen?
  6. På hvilken måte vil du aktivere dette, slik at er med på å sette ting i bevegelse i fortellingen?
  7. På hvilken måte vil det at protagonisten din beveger seg i retning av målet sitt, møte motstand?
  8. På hvilken måte kan målet og den motstanden som protagonisten møter i sin drift mot å oppnå målet, være med på å avsløre, eller i det minste peke i retning av misforståelsen/skurret/det som ulmer?
  9. På hvilken måte kan du få bakt inn noe av protagonistens styrke i starten av fortellingen?
  10. Og på hvilken måte kan du få bakt inn noe av protagonistens svake sider – særlig de som vedrører misforståelsen?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *