Oppgave (skape karakterer): Presenter protagonisten på en mest mulig effektiv måte

Gå gjennom følgende sjekkliste og reflekter over hvert punkt med tanke på hvor effektive de valgene du har tatt for den første delen av fortellingen din er.

Spør deg selv: Hvor mange av disse punktene klarer du å forene i èn scene?

  1. Protagonistens utseende
  2. Protagonistens navn
  3. Protagonistens nasjonalitet
  4. Protagonistens viktigste rolle og aktivitet i fortellingen
  5. Det mest fremtredende trekket ved protagonistens personlighet
  6. Målet for den innledende scenen
  7. Målet for fortellingen som helhet, sammen med den løgnen, skurret eller misforståelsen som protagonisten lever under (det som ulmer som skaper ugreie i protagonistens liv, og som skal/kan intensiveres og evt forløses i løpet av fortellingen).
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *