Oppgave (skape karakterer): Protagonistens mål

Tenk på protagonisten i en fortelling du jobber med. Se vedkommende tydelig for deg.

Bytt rolle med protagonisten: Forestill deg at du er vedkommende. Gjør notater om det følgende:

  1. Hvordan ser det ut rundt deg?
  2. Hvem er de viktige personene i livet ditt?
  3. Hvordan tenker disse om deg, og hvordan påvirker dette deg?
  4. Hva ønsker du deg mest i livet?
  5. Hva er retningen for din vilje og ditt mål?
  6. Hvor bærer det i dette livet?
  7. Hva er i grunnen målet? Det vil si: Hva drømmer du om, streber mot? Hva lengter du etter? Hva vil du?

Skriv ned det du kommer på om disse spørsmålene, eller les inn en lydfil der du tenker høyt i rolle. (For eksempel: «Jeg kunne ønske at …») Eller be en du stoler på om å intervjue deg i rolle med disse spørsmålene som intervjuguide.

Transkriber lydopptaket. Bruk transkripsjonen som utgangspunkt for videre arbeid med karakterene dine.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *