Oppgave (skape setting): Avklar hvordan du vil bruke omgivelsene

Tenk gjennom:

  1. På hvilken måte vil du bruke omgivelsene i starten av fortellingen til å vise protagonistens tilstand før ting begynner å stramme seg til?
  2. På hvilken måte kan du vise at tingenes tilstand ved starten av fortellingen tilsynelatende utgjør helt logiske betingelser for at misforståelsen/skurret kan fortsette å leve og trives?
  3. Hva i omgivelsene er det som holder protagonisten din tilbake fra å forlate den situasjonen som du viser i starten av fortellingen? På hvilken måte gjør utgangssituasjonen det vanskelig eller umulig for protagonisten å avsløre skurret/misforståelsen som ligger der som en truende skygge?
  4. På hvilken måte ser du for deg at protagonisten din vil bli tvunget ut av utgangssituasjonen og begynne å få ristet i sin misforståelse om hvordan tingene egentlig henger sammen?
  5. Ser du for deg at protagonisten din vil vende tilbake til utgangssituasjonen på slutten av fortellingen? Kommer i så fall noe til å være forandret?
  6. Dersom utgangssituasjonen i fortellingen ikke er så verst, alt tatt i betraktning – hvordan ser du for deg at protagonisten vil måtte forandre seg for å kunne sette virkelig pris på sine omgivelser?
  7. Dersom utgangssituasjonen i fortellingen helt i starten er et dårlig og destruktivt sted for protagonisten: På hvilken måte ser du for deg at vedkommende er kommet seg ut av støysenderes kraftfelt mot slutten av fortellingen, slik at hen kan feste blikket på nye horisonter?
  8. Ser du for deg at protagonisten har noen som helst innflytelse på utgangssituasjonen i fortellingen? I så fall: hvordan?
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *