Hvilket kurs passer for deg?

Dersom du har vært med på et av mine Startkabelkurs eller Livsfortellingskurs tidligere, og startkablene har virket, slik at du er i gang med et skriveprosjekt, er nok Tekstutviklingskurset det som passer best for deg.

Her vil du få undervisning og oppfølging som ligger i forlengelsen av det vi jobbet med på Startkabelkurset.

Men dersom det som gjorde mest inntrykk på deg var den delen av kurset som handlet om å utforske de skapende og intuitive kreftene, kan Livsfortellingskurset passe for deg.

På begge kurs tilbyr jeg individuell veiledning, begge kurs er taushetsbelagt, og begge følges av et lukket nettforum, slik du er kjent med fra Startkabelkurset. 

Jeg legger vekt på å legge til rette for at de som ønsker skrivefellesskap, skal kunne få det, slik at ikke alt tar slutt når kurset er slutt.

Men det er selvsagt helt frivillig om du vil være med på undervisning, veiledning og arbeid i grupper.

Mange ønsker seg også tilbake til klosteret mest for å bare være, eller jobbe med egne prosjekter, og selv regulere hvordan de vil oppsøke undervisning og fellesskap, etter som det faller seg og føles riktig.

Dersom du kjenner deg igjen i dette, kan i grunnen begge klosterkurs passe for deg.

Dersom du derimot vil holde deg i Norge og jobbe i en mindre gruppe der det blir mer plass til den enkelte, er du velkommen til mitt atelier på Nesodden, på Startkabelkurs. Der blir vekten lagt på å komme i gang med et prosjekt — eller få litt ekstra bensin på tanken i et prosjekt du er i gang med, men du kanskje har mistet litt av gnisten.