Hvilket kurs passer for deg?

Dersom du har vært med på et av mine kurs tidligere, og startkablene har virket, slik at du er i gang med et skriveprosjekt, er nok Prosjektutviklingskurs det som passer best for deg. Det er også det enkleste og billigste alternativet, og det eneste kurset der du får individuell veiledning på prosjektet ditt. Du får også en gjennomgang av prosjektet ditt i plenum. Til dette kurset setter jeg sammen en liten gruppe (ikke mer enn åtte personer, ofte færre) som jeg tror kan passe sammen og ha glede av hverandre. For å søke om å være med på et prosjektutviklingskurs kan du sende en kort presentasjon av deg selv, hva du håper å oppnå med kurset, og litt om prosjektet du vil jobbe med.  (merete.m.andersen@usn.no)

Dersom du tidligere har vært på kurs med meg i klosteret i Italia, og ønsker en opplevelse som kan minne om klosteropplevelsen, vil Livsfortellingskurset i Rosendal passe for deg. Her får du en kombinasjon av ferie på et nydelig sted, ro til å tenke og skrive, og forelesninger og startkabler som handler om det å fortelle om livet, og om de skapende kreftene som er i arbeid når vi begir oss inn på slike stier. Dette kurset er åpent for alle. Det inkluderer overnatting og fullpensjon i Rosendal, og daglig undervisning i to økter på to timer hver. Mellom undervisningsøktene blir det anledning til å utforske stedet, jobbe med startkabler jeg gir, — eller begge deler. På dette kurset gir jeg ikke individuell veiledning.