Livsfortellinger

Dette kurset passer for deg som jobber med (eller har planer om) et biografisk eller selvbiografisk skriveprosjekt, eller trenger drahjelp til å utforske, forstå og finne hode og hale til dine egne livserfaringer.

Livsfortellingens forandringskraft

Å finne form til sin egen livsfortelling kan ha stor forandringskraft. Kurset egner seg derfor spesielt godt for deg som opplever at du er kommet til en korsvei livet, og vil bruke skrivingen og andre teknikker for å utforske ditt eget mulighetsrom: de mentale, praktiske og følelsesmessige rammene du lever livet ditt innenfor. Fremtiden din vil være avhengig av om ditt mulighetsrom utvider seg, eller om det lukker seg. Derfor egner kurset  seg spesielt for deg som er nysgjerrig på det i din egen livserfaring og -potensial som av ulike årsaker så langt er blitt liggende i skyggen i ditt eget liv. På kurset vil du få presentert en kombinasjon av igangsettende øvelser, forelesninger,  tekster, filmer og bilder som har å gjøre med temaet livsfortellinger. På engelsk kalles livsfortellinger Life Writing, på norsk har det de siste årene har fått betegnelsen virkelighetslitteratur. Dette er tekster med stor tiltrekningskraft og stor utbredelse, både blant amatører og innenfor samtidslitteraturen.

Livsfortellinger skrives både i skjønnlitterære og faglitterære sjangre, — og ofte i grenselandet mellom dem.

Konsulenthjelp og undervisning

Jeg gir individuell veiledning til alle deltakere. Det kan være på et konkret skriveprosjekt som du enten er i gang med, eller ønsker å komme i gang med (både skjønnlitterære og faglitterære – livsfortellinger fortelles i alle sjangre). Men det kan også rett og slett være ditt eget, virkelige liv som er temaet, uten at du har noe konkret skriveprosjekt som mål.

På kurset vil du få råd, refleksjon og tilbakemelding, enten det gjelder fortellingen om ditt eget liv, din egen slekts fortelling, eller biografien til et menneske du er nysgjerrig på. Du vil lære om research, skriveteknikk og komposisjon, og om de etiske problemstillingene som dukker opp når det er virkelige mennesker og hendelser man skriver om. For hvordan fanger man i grunnen et liv i skrift? Og hvilke konsekvenser får det når man gjør det?

Livets mønstre

Noe av det vi vil utforske er hvordan våre livsfortellinger, altså de fortellingene vi forteller om oss selv og hverandre, er fulle av mønstre, og hvordan disse mønstrene styrer oss på godt og vondt. Det vil bli lagt spesiell vekt på det å finne sine røtter, og å forstå hva vi bærer med oss fra våre forfedre, slik at vi bedre kan sortere det vil ha med oss videre fra det vi vil legge bak oss. Jeg gjør mitt beste for å hjelpe deg til å aktivere det du vet og kan, som du ikke er klar over. Kanskje det er dette som kalles inspirasjon.

Kursets timeplan

Dagen kommer til å være inndelt i tid for stillhet, skriving, undervisning, måltider, fellesskap og hvile.

Forelesningene mine handler om ulike modeller, refleksjoner og teorier om kreativitet og identitet, og om de kreftene som styrer våre liv. Jeg bruker eksempler fra livene og tekstene/kunstverkene til forfattere og kunstnere som har funnet sine helt egne uttrykk for sine livsfortellinger.

Praktisk:

Alle på kurset er underlagt taushetsplikt.
En psykolog er med som assistent på kurset.
Du bor på enkelt- eller dobbeltrom.