Startkabelkurs på Nesodden 7.-9. juli 2023

Dette kurset passer for deg som trenger drahjelp til å komme i gang med et nytt kunstnerisk eller biografisk prosjekt, eller veiledning og ny giv i et prosjekt du allerede er i gang med. Kurset går over tre dager i uke 27 (7.-9- juli ) og foregår i mitt atelier på Nesodden — se bildene under her. Vi blir en liten gruppe (maks åtte personer), så det blir anledning til å gå dypt inn i den enkeltes prosess. Jeg legger vekt på å sette sammen en gruppe som jeg tror vil kunne ha glede av hverandre, både som skrivende personer i med tanke på prosjektene dere vil jobbe med.

Alle deltakere får en individuell veiledningssamtale etter at kurset er slutt. Den gir mulighet til å oppsummere og utdype det som skjedde på kurset, og sette det i forbindelse med et manus, en manusidé, et kreativt prosjekt av annet slag, eller noe som har med eget liv å gjøre. Under veiledningen trer jeg i rolle som redaktør mer enn kursleder.

Timeplanen går fra 16.00 til 21.00 på fredag, og fra 11.00 til 1800 på lørdag og søndag. På lørdag kveld blir det felles middag for den som ønsker. Veiledningen skjer i dagene etter kurset.

Undervisningen på kurset består av en kombinasjon av igangsettende øvelser, forelesninger om skapende prosesser og skriveteknikk og samtaler om eksempler fra litteratur, biografisk og selvbiografisk arbeid, billedkunst, film og teater. Vi holder kontakt via et lukket nettforum, og jeg legger vekt på å legge til rette for at det som blir skapt på kurset av fellesskap og ideer skal kunne fortsette å vokse også etter at kurset er slutt.

Du sørger selv for reise og overnatting.

Her er et intervju med meg som forteller litt om ideene som ligger bak kurset.

¨