Startkabelkurs på Nesodden 5.-7- mai 2023

Dette kurset passer for deg som trenger drahjelp til å komme i gang med et nytt kunstnerisk eller biografisk prosjekt, eller med å ta ut peilekurs i livet etter en hard økt med pandemi. Kurset går over tre dager i uke 18 (6.-8-mai) og foregår i mitt atelier på Nesodden. Vi blir en liten gruppe (maks åtte personer), så det blir anledning til å gå dypt inn i den enkeltes prosess. Jeg legger vekt på å sette sammen en gruppe som jeg tror vil kunne ha glede av hverandre.

Timeplanen går fra 16.00 til 21.00 på fredag, og fra 11.00 til 1800 på lørdag og søndag. På lørdag kveld blir det felles middag for den som ønsker.

Undervisningen består av en kombinasjon av igangsettende øvelser, forelesninger om skapende prosesser og skriveteknikk og samtaler om eksempler fra litteratur, biografisk og selvbiografisk arbeid, billedkunst, film og teater. Vi holder kontakt via et lukket nettforum, og jeg legger vekt på å legge til rette for at det som blir skapt på kurset av fellesskap og ideer skal kunne fortsette å vokse også etter at kurset er slutt.

Alle deltakere får tilbud om en individuell veiledningssamtale etter at kurset er slutt. Den gir mulighet til å oppsummere og utdype det som skjedde på kurset, og sette det i forbindelse med et manus, en manusidé, et kreativt prosjekt av annet slag, eller noe som har med eget liv å gjøre.

Du sørger selv for reise og overnatting.

Pris: 5000,-