Utvidet, tematisk ordnet litteraturliste

Kreativitet generelt

Amber, F. (2020). Brief Lessons in seeing differently. London: Ilex.

Ambler, F. (2019). Brief lessons in creativity. London: Ilex.

Ambler, F. (2019). Brief lessons in rule breaking. London: Ilex.

Andreasen, N. C. (2007). The Creative Brain, The Neuroscience of Genius: Vanderbilt University. Medical Center.

Mikkelsen, T. (2009). Kreativitetens psykologi : hvad du som kreativ bør vide om dig selv og din psyke. København: Nyt Nordisk forlag Arnold Busck.

Runco, M. A. (2015). Meta-Creativity: Being Creative About Creativity. Creativity Research Journal, 27(3), 295-298.

Paul, E. S., & Kaufman, S. B. (red.)  (2014). The philosophy of creativity : new essays. Oxford: Oxford University Press.

Snider, G. (2017). The shape of ideas. An illustrated exploration of creativity. New York: Abrams.

 

 

Kreativitet, psykologi og skriving

Adams, T., & Duncan, A. (2003). The Feminine Case : Jung, Aesthetics and Creative Process. London: Karnac Books.

Andersson, R., & Filmkonst. (2009). Vår tids rädsla för allvar .Stockholm: Studio 24

Andersen, M. M. (2015). Artistic Intuition as a Method in Biography Writing. Konferanseinnlegg, 11th Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Andersen, M. M. (2019). Stemmen og blikket er samme sak. Om autonomi og lydighet i krisetider. Norsklæreren. Tidsskrift for språk, litteratur og didatikk, 4.

Benson, H., & Proctor, W. (2003). The breakout principle. New York: Scribner.

Borgen, J. (1960). Innbilningens verden. Oslo: Cappelen.

Csikszentmihalyi, M., & Bjerre, B. (2005). Flow : optimaloplevelsens psykologi. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Connery, M. C., John-Steiner, V., & Marjanovic-Shane, A. (Eds.). (2010). Vygotsky and creativity: a cutural-historical approach to play, meaning making, and the arts. New York: Peter Lang.

Eriksen, U. (2021, 15.-22. oktober 2021). – Jeg har angst for å lage noe jeg ikke kan stå inne for. Morgenbladet, s. 34-37.

Estés, C. P. (2009). The gift of story: Sounds True.

Evans, K. (2013). Pathways Through Writing Blocks in the Academic Environment.

Gascoigne, N., & Thornton, T. (2013). Tacit Knowledge. Durham: Acumen.

 

Goldberg, N. (1986). Writing down the bones : freeing the writer within. Boston: Shambhala.

 

Hammershøj, L. G. (2017). The discourse and nature of creativity and innovation: Ways of relating to the novel. Educational Philosophy and Theory, 49(14), 1313-1325.

 

Hwang, S. Y. (2017). Rethinking creativity: Present in expression in creative learning communities *. Educational Philosophy and Theory, 49(3), 220-230.

 

Johannisson, K., & Aasprong, M. (2010). Melankolske rom : om angst, lede og sårbarhet gjennom tidene. Oslo: Cappelen Damm.

 

Lamott, A. (1995). Bird by bird : some instructions on writing and life. New York: Anchor Books.

 

Løkke, P. A. (2011). Ungdommens følelser og møtet med den instrumentelle fornuften. Tidsskrift for Norsk psykologforening, 48(3), 242-250. https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2011/03/ungdommens-folelser-og-motet-med-den-instrumentelle-fornuften

Meares, R. (2016). The poet’s voice in the making of mind. New York: Routledge.

 

van der Kolk, B. A. (2014). The body keeps the score : brain, mind, and body in the healing of trauma. New York: Viking.

 

Språk, tekst og virkelighet

Bareis, J. A., & Nordrum, L. (2015). How to make believe : the fictional truths of the representational arts (Volume 49). Hentet fra https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy2.usn.no/lib/ucsn-ebooks/reader.action?docID=4401810

Burke, S. (2008). The death and return of the author : criticism and subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida .Edinburgh: Edinburgh University Press.

Gumbrecht, H. U. (2003). Production of presence. What meaning cannot convey: Stanford University Press.

Johansson, S. A. (2021). Litteraturens slut. Stockholm: Glänta..

Lamarque, P., & Olsen, S. H. (1994). Truth, fiction, and literature : a philosophical perspectiveTruth, fiction, and literature: a philosophical perspective.

Olsen, S. H. (2015). The Concept of Literary Realism. I (Vol. 49, s. 15-40). Berlin, München, Boston: Berlin, München, Boston: De Gruyter

Penne, S., Hertzberg, F., & Solem, M. S. (2020). Muntlige tekster i klasserommet (3. utgave. red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Shlain, L. (1998). The alphabet versus the goddess : the conflict between word and image. New York: Viking.

 

Dramaturgi

Arntzen, E. L. o. K. O. (2019). Dramaturgi. I Store norske leksikon.

Børtnes, J. (1980). Aristoteles om diktekunsten : en innføring. Oslo: Solum.

Exe Christoffersen, E., Kjølner, T., & Szatkowski, J. (1989). Dramaturgisk analyse : en antologi (Vol. 24). Århus: Institut for dramaturgi.

Lid, T. V. (2021). Reflexive Dramaturgy – Scenic Digital Book Launch by Tore Vagn Lid.

McKee, R. (2016). Dialogue : the art of verbal action for page, stage, and screen (First edition. ed.). New York,Boston: Twelve.

Peters, B. G. (2018, 9.5.21). 6 Rules of Great Storytelling (As Told by Pixar). 21. mars 2018. Hentet fra https://medium.com/@Brian_G_Peters/6-rules-of-great-storytelling-as-told-by-pixar-fcc6ae225f50

Szatkowski, J. (2019). A theory of dramaturgy. Abingdon, Oxon,New York, NY: Routledge.

Trencsényi, K., & Cochrane, B. (2014). New dramaturgy: international perspectives on theory and practice.

Uhlbors, L. (2021). Dypøkologiske dramaturgier. Fordragssserien 2020: Dramatikkens hus

Weiland, K. M. (2017). Creating Character Arcs Workbook: PenForASword Publishing

 

Eksempeltekster

Aleksievič, S. A., & Glad, A. B. (2016). De siste vitnene : solo for barnestemme. Oslo: Kagge.

Dostoevskij, F. d. (1991). Brødrene Karamasov (5. utg. red.). Oslo: Gyldendal.

Grass, G. (1998). Blikktrommen. Oslo: Den norske bokklubben.

Knausgård, K. O. (2009-2011). Min kamp. Oslo: Oktober.

Linnestå, A. (2008). Krakow : roman. Oslo: Aschehoug.

Solstad, D. (2001). 16.07.41. Oslo: Oktober.

Spiegelman, A., Leborg, A., & Spiegelman, A. (2020). Maus : en overlevendes fortelling (2. utgave. ed.). Oslo: Minuskel.

Stene, Ø. (2020). Pustens lov Oslo: Gyldendal.

Strøksnes, M. A. (2015). Havboka, eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider. Oslo: Oktober.

Tiller, C. F. (2001). Skråninga. Oslo: Aschehoug.

Woolf, V. (1998 (1931)). Bølgene. Oslo: Pax.

Film, TV-serier, video, teater, dataspill

Bjørneboe, J. (1983). Om Brecht : essays ; Om teater : essays (2. oppl. red.). Oslo: Pax.

Dallas, I., Bell, C., Sarfaty, J., & Martynowicz, B. What remains of Edith Finch. (2017).

Lynch, D. (2021). David Lynch teaches creativity and film. MasterClass: Master Class.

Skaug, J. H., Husøy, A. I., Staaby, T., & Nøsen, O. (2020). Spillpedagogikk : dataspill i undervisningen (1. utgave. red.). Bergen: Fagbokforlaget.

 

Sjanger

Hamm, C., Sejersted, J. M., Tjønneland, E., Vassenden, E., & Gullestad, A. M. (2018). Dei litterære sjangrane : ei innføring. Oslo: Samlaget.

Tønnesson, J. (2021). Sakprosa. I Store norske leksikon.

 

Narratologi

Herman, D. (2013). Cognitive narratology. I The living handbook of narratology. Hentet fra http://lhn.sub.uni-hamburg.de/index.php/Cognitive_Narratology.html

 

Opphavsrett og god referanseskikk

Rognstad, O.-A. (2006). God skikk : om bruk av litteratur og kilder i allmenne, historiske framstillinger. Oslo: Den norske forleggerforening.

Tande, K. M. (2021). Creative Commons. I Store norske leksikon.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *